पाँच जना बालबालिकाको अभिभावक बने मुख्यमन्त्री पोखरेल
भगवती पाण्डे बुटवल, वैशाख ६