प्रदेश १ नामकरण मुद्दा : आलोचना छल्ने अस्त्र बनाउँदै मुख्यमन्त्री राई
राजु अधिकारी विराटनगर, साउन १८