प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ- ‘अरबी घोडा’

शोभा शर्मा

शोभा शर्मा

काठमाडौं, भदौ ५