जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा एक जनामात्रै पास, ३६ जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति

शोभा शर्मा

शोभा शर्मा

काठमाडौं, असोज ४