जलाउन-गाड्न मिल्दैन विद्युतीय फोहोर, व्यवस्थापनमा वास्तै छैन
युनिक श्रेष्ठ काठमाडौं, असार २४