न्यूयोर्कको अनुभवले भन्छ- कोरोना उपचारमा भेन्टिलेटर 'मुख्य उपाय' होइन रहेछ