एमडी/एमएस पढ्न खुलामा ५०, सरकारी ४० र विदेशीलाई १० प्रतिशत कोटा
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, साउन ८