बायाँ हात गुमाएका विशालको राष्ट्रिय जर्सी लगाउने सपना
विवेक राई काठमाडौं, असार ८