नब्बे दशकको नेपाली पप
किरणकृष्ण श्रेष्ठ काठमाडौं, भदौ २२