'जायरा'मा यस्तो देखिनेछिन् नम्रता

सेतोपाटी

काठमाडौं, जेठ ८