‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’को घोषणाः दया, उपसना र कर्मा मूख्य भूमिकामा
सेतोपाटी कला काठमाडौं, वैशाख ३१