साउन ३ मा आउने भयो सुरक्षाको 'घर', हेर्नुस् फस्ट लुक पोस्टर
सेतोपाटी कला काठमाडौं, जेठ ६