'तिमीसँगै हुने मन छ' बाट निर्माता बन्दै निर्देशक भट्टराई
एजेन्सी काठमाडौं, भदौ १०