'जात्रा' निर्देशकको नयाँ सिनेमामा मह जोडी पक्का
सेतोपाटी कला काठमाडौं, असोज १७