सुमीको ‘सरौतो’ सरेको सर्यौ
सेतोपाटी कला काठमाडौं, कात्तिक १५