हस्पिट्यालिटी नेपाल कन्टेस्टको चौथो संस्करण हुने
सेतोपाटी कला पोखरा, पुस ७