यस्तो बन्यो ‘लभ डायरिज’को टिजर
सेतोपाटी कला काठमाडौं, माघ १