सार्वजनिक भयो ‘लभ डायरिज’को ‘अधुरो लाग्छ मेरो जीवन’
सेतोपाटी कला काठमाडौं, माघ २०