'अन्तिम फिल्मका समान दृश्य' भन्दै तीन अभिनेतालाई एक साथ श्रद्धाञ्जली !