युगान्त, मुसा मानुष र विमुक्ति सार्वजनिक 
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, असोज २६