बालगायिका समृद्धि र स्वरुपराज सोध्दैछन्, 'मन ठूलो कि धन?'

सेतोपाटी

काठमाडौं, कात्तिक २४