रामकृष्ण ढकालको 'लाख बिन्ती' सार्वजनिक
सेतोपाटी कला काठमाडौं, पुस  १३