अब हलमा नियमित हेर्न पाइन्छ गुरुङ चलचित्र 
युवराज श्रेष्ठ पोखरा, माघ ११