'शून्यको मूल्य', 'ऐंठन' र 'सनेस' लाई यशस्वी अवार्ड 

सेतोपाटी कला

सेतोपाटी कला

काठमाडौं, भदौ १५