फिल्म 'पूर्ण बहादुरको सारंगी' मा देशभक्त, भोलाराज र विनोद अनुबन्धित

सेतोपाटी कला

सेतोपाटी कला

काठमाडौं, जेठ ३