रानू मंडलको जीवनीमा फिल्म बन्ने, मुख्य भूमिकामा ईशिका
एजेन्सी काठमाडौं, भदौ २३