डिक्रा बादी भन्छिन्- धीत मरून्जेल देउडा र ठाडी गाउने रहर छ!

सविता बुढा

सविता बुढा

धनगढी, माघ २४