एकीकृत समाजवादी कालिकोट उपाध्यक्ष कमलबहादुरले जिते स्वतन्त्रबाट खाँडाचक्रको मेयर