सल्यान सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाको अध्यक्षमा कांग्रेसका गिरी निर्वाचित