‘विदेश नगएर यतै कृषि फार्ममा काम गरेको भए यतिबेला घडेरी र घर बनाइसक्ने रहेंछु’