'एक रुपैयाँ भए पनि अन्य कर्मचारीको भन्दा शिक्षकको तलब बढी हुनुपर्छ'

मनोज सत्याल

मनोज सत्याल

काठमाडौं, पुस ८