काठमाडौंका टोल-टोलमा ऐरावत हात्ती
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, भदौ २९