जो २३ औं पटक इन्द्रकी आमा बन्दैछन्
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, असोज ८