भक्तपुरदेखि आउँछिन् महाकाली
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, असोज ३