आँचलले गरिन् प्रेमी उदिपसँग इन्गेजमेन्ट
सेतोपाटी कला काठमाडौं, फागुन १३