सुदूरपश्चिममा कोरोनाका लक्षण देखिएका ७६ जना अस्पतालमा
सविता बुढा काठमाडौं, साउन २८