सुदूरमा दुई जिल्लाका सदरमुकामसँग सडक सम्पर्क अवरुद्ध
सविता बुढा धनगढी, भदौ १