सुदूरपश्चिमको बाढी-पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा गृहमन्त्री
सविता बुढा धनगढी, भदौ १