मल नल्याउने शैलुङ र होनिको कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न बाटो खुला
शोभा शर्मा काठमाडौं, असोज ७