केरामा त डुबेँ-डुबेँ, मल नपाएर धानमा पनि गोवारा लाग्न थाल्यो
रुमा रिजाल सुनसरी, भदौ १७