पिठ्युँमा सानी छोरी बोकेर भारतका जंगलमा सल्लाको खोटो निकाल्ने सरिता
सविता बुढा धनगढी, असार ४