बोल्टको चकित पार्ने क्याच जसमा कोहली भए आउट
एजेन्सी काठमाडौं, वैशाख ९