जोगिन्दरको गाईजात्रा गीत- वडाका घोडा, प्रदेशका बाघ, केन्द्रमा हात्ती छन्
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, साउन १८