भारत अब संसारकै तेश्रो धेरै संक्रमित देश
एजेन्सी नयाँ दिल्ली, असार २२