ट्रेलरमा यस्तो देखियो दयाको ‘नीरफूल’
सेतोपाटी कला काठमाडौं, फागुन २१