सुदूरपश्चिम सरकारले एक वर्ष कृषि र पर्यटनमा लाग्ने कर मिनाहा गर्ने
सविता बुढा धनगढी, असार ३०