बाहिर देखिएजस्तै हुँदैन मान्छे!

इश्वर केसी

असोज ४