मुख्यमन्त्री पोखरेलद्वारा वेबसाइट र मोबाइल एप उद्घाटन
भगवती पाण्डे बुटवल, चैत १४