‘म एडिबी जाँदा राजीनामा माग्नेले अहिले जानेसँग माग्नुपर्दैन?’ 
भानुभक्त काठमाडौं, साउन २८