मदन भण्डारीको नाममा प्रविधि विश्वविद्यालय, तर पढाउने मानविकी, व्यवस्थापन र कानुन
मनोज सत्याल काठमाडौं, साउन १२